Ενημέρωση για τη συνέχιση του ΔΠΜΣ

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του, το όργανο διοίκησης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς», αποφάσισε ομόφωνα:
(α) να επικαιροποιήσει το πρόγραμμα σπουδών, με βάση το υπό διαμόρφωση νέο περιβάλλον της εργασίας και τις διαφαινόμενές στο νέο περιβάλλον ανάγκες των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών.
(β) να μην προχωρήσει το πρόγραμμα σε προκήρυξη νέων θέσεων για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά.

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Δεκέμβριος 3, 2021 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874