Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Οι υποψήφιοι που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες, σε ποσοστό 5% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, εγγράφονται στη Σχολή ή Τμήμα επιτυχίας τους από την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στη σχετική εγκύκλιο με αρ. πρωτ. Φ.152/140277/Α5/15-10-2020.