Πολιτική Γλώσσας

 

Επίσημη γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα του ΕΛΜΕΠΑ είναι η ελληνική, η οποία είναι και η επίσημη γλώσσα του κράτους, καθώς επίσης μία από τις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.)

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα των Π.Π.Σ. γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Τα συγγράμματα, το λοιπό εκπαιδευτικό υλικό και άλλα, πρωτογενή κείμενα τα οποία διανέμονται στους φοιτητές είναι στην ελληνική γλώσσα. Η βιβλιογραφία που συνιστάται στους φοιτητές είναι στην ελληνική αλλά και σε άλλες γλώσσες. Οι ξένοι φοιτητές που εισάγονται στο ΕΛΜΕΠΑ ως αλλοδαποί έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας δωρεάν για μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις σπουδές τους στο Ίδρυμα. Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται και στους φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν στην Ελλάδα για ένα ή δύο εξάμηνα μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής, όπως ERASMUS+ κ.ά..

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και Διδακτορικών Σπουδών

Η γλώσσα πρόσβασης στη γνώση και η γλώσσα εργασίας των Π.Μ.Σ. που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος είναι η ελληνική, εκτός εάν ο εσωτερικός κανονισμός του Π.Μ.Σ. προβλέπει τη χρήση άλλης ή και άλλης γλώσσας. Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής μπορεί να γίνει στην ελληνική ή σε άλλη γλώσσα, ανάλογα με το τι προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. ή τον Εσωτερικό Κανονισμό των διδακτορικών σπουδών. Η βιβλιογραφία που συνιστάται και χρησιμοποιείται στα Π.Μ.Σ. είναι στην ελληνική και σε άλλες γλώσσες ,και για τον λόγο αυτό η γνώση ξένων γλωσσών από τους υποψήφιους για εισαγωγή σε Π.Μ.Σ. του ΕΛΜΕΠΑ είναι κατά περίπτωση είτε υποχρεωτική, είτε προαιρετική αλλά επιθυμητή.

Διεθνείς Σχέσεις

Η αγγλική είναι η γλώσσα επικοινωνίας με τη διεθνή κοινότητα, η δεύτερη γλώσσα στην οποία εμφανίζονται οι πληροφορίες που αφορούν στο ίδρυμα. Συνήθως είναι και η γλώσσα εργασίας στα περισσότερα διεθνή συνέδρια, ημερίδες και επιστημονικές συναντήσεις που διοργανώνει το ΕΛΜΕΠΑ.