Ερευνητικά Εργαστήρια

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Γεωπονίας

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

  • Εργαστήριο Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων 

    Διευθυντής: Δημήτρης Χρηστάκης, Τ:2810 256191, 2810 319478, Ε:dhr@hmu.gr

    ΦΕΚ Ίδρυσης: 2584/τ.Β/26.06.2020 και 2944/τ.Β/17.07.2020 (διόρθωση σφάλματος)

ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής