Προκήρυξη εκλογών εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π. στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

Ημερομηνία: 
31/05/2019