Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής