Πενταετείς σπουδές στα Τμήματα της Σχολής Μηχανικών

Δημοσιεύθηκε σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 2657/τΒ/01-07-2019) η υπουργική απόφαση που αφορά στην υλοποίηση πενταετών (5) προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών στα Τμήματα της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Τα Τμήματα αυτά είναι:
1. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
2. Ηλεκτρονικών Μηχανικών
3. Μηχανολόγων Μηχανικών

Ημερομηνία: 
03/07/2019