Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας και Αντίστροφης Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Το Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας και Αντίστροφης Μηχανικής του Κατασκευαστικού Τομέα, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ενδεικτικά στα παρακάτω αντικείμενα: Production Engineering, βιομηχανικός σχεδιασμός, βελτιστοποίηση σχεδιασμού, τρισδιάστατη εκτύπωση, reverse engineering, νανοϋλικά, εμβιομηχανική. Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στα παρακάτω email: Νεκτάριος Βιδάκης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Καθηγητής, vidakis@emttu.org, Μάρκος Πετούσης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής, petousis@emttu.org.

Ημερομηνία: 
12/09/2019