1η Τροποποίηση Συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών