Απόφαση της Συγκλήτου αναφορικά με την επιστολή της Υπουργού Παιδείας