Αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας ΕΛΜΕΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 783/τΒ'/10-03-2020, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αναστέλλει την εκπαιδευτική του λειτουργία για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως και 24-3-2020.

Πιο συγκεκριμένα αναστέλλονται:

  1. Όλες οι εκπαιδευτικές λειτουργίες που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία
  2. Η λειτουργία των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των φοιτητικών εστιατορίων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στο Πανεπιστήμιο
  3. Οι τελετές ορκωμοσίας, οι ημερίδες, τα συνέδρια και όλες οι εκδηλώσεις και δραστηριότητες

Από την παραπάνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται:

  1. Οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες, καθώς και, κατά περίπτωση,
  2. Οι ερευνητικές δραστηριότητες
  3. Η λειτουργία του ΕΛΚΕ
  4. Η λειτουργία των φοιτητικών εστιών στέγασης

Επιπλέον ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές ότι για τις επόμενες μέρες, η σίτιση θα γίνεται από ειδικά σημασμένα σημεία της πανεπιστημιακής φοιτητικής λέσχης με τη διανομή φαγητού σε πακέτο, σε συνεχή ροή από τις 11:00 έως τις 20:00.

Για το προσωπικό του ΕΛΜΕΠΑ που ανήκει σε ομάδες υψηλού κινδύνου και για τους γονείς που πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι για τη φύλαξη των παιδιών, θα υπάρξει ειδική μέριμνα με νεότερη ανακοίνωση.

Ημερομηνία: 
10/03/2020
Συνημμένο: