Οδηγίες προς το ακαδημαϊκό προσωπικό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Αγαπητοί Συνάδελφοι Καθηγητές,

Σε συνέχεια της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου για συνέχιση των μαθημάτων (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) του εαρινού εξαμήνου με τηλε-διδασκαλία, σας ενημερώνουμε ότι στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Εμμανουήλ Δρακάκης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Ημερομηνία: 
19/03/2020
Συνημμένο: