Προσωρινή λειτουργία της Διοίκησης και των Διοικητικών Υπηρεσιών

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την απόφαση του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κ. Νικόλαου Κατσαράκη, με θέμα "Προσωρινή λειτουργία της Διοίκησης και των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου".

Ημερομηνία: 
19/03/2020