Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρίαση με αρ. πράξης 28/15.05.2020, το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2019-20 του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου τροποποιείται ως εξής: 

Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 12 Ιουνίου 2020
Εβδομάδα συμπληρωματικών μαθημάτων: 15 Ιουνίου έως 19 Ιουνίου 2020
1η Εξεταστική περίοδος (Εαρινό Εξάμηνο): 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου 2020

Ημερομηνία: 
18/05/2020