Ενημέρωση για τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2019-20

Αγαπητοί μας φοιτητές,

Σας πληροφορούμε ότι έχουν αναρτηθεί στους ιστότοπους των Τμημάτων τα προγράμματα για τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2019-20.

Είναι απαραίτητο να  δηλώσετε την πρόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις. Η δήλωση θα γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eforms.hmu.gr/el-gr/exam2020e, στην οποία έχετε πρόσβαση με τα διαπιστευτήρια (username, password) του ιδρύματος.

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Καθ. Εμμ. Δρακάκης

Ημερομηνία: 
09/06/2020