Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας