Ανακήρυξη υποψηφίου για τις εκλογές ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2023.

Ανακήρυξη υποψηφίου για τις εκλογές ανάδειξης  Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας  του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2023.

Ημερομηνία: 
09/07/2020