Ανακήρυξη υποψηφίου για τις εκλογές ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας

Ανακήρυξη υποψηφίου για τις εκλογές ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου από 01.09.2020 έως 31.08.2022.

Ημερομηνία: 
13/07/2020