1η Τροποποίηση Συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου