5η Τροποποίηση της Συγκρότησης της Γ. Συνέλευσης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου