Ημερίδα Ενημέρωσης για τη διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος Erasmus

Ημερίδα Ενημέρωσης για τη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος Erasmus την Πέμπτη 03/12/2020 στις 21:00 μέσω της πλατφόρμας του zoom.

Απαιτείται εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/pCdcWjkXpCTNdDHq8  

Ημερομηνία: 
03/12/2020