6η τροποποίηση Συγκρότησης Γενικής Συνέλευση της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου