Άρθρο του Καθ. Χρ. Φλώρου στην εφημερίδα «Καθημερινή»

Άρθρο του Αντιπρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ κ. Χρήστου Φλώρου στην εφημερίδα «Καθημερινή» με τίτλο «Μονόδρομος η οικονομική στήριξη των φοιτητών των Περιφερειακών Πανεπιστημίων».

Δείτε το πλήρες άρθρο εδώ.

Ημερομηνία: 
15/02/2021