Ανακοίνωση για το έργο SYS-STEM

Το ΕΛΜΕΠΑ συμμετέχει στο πρόγραμμα SYS-TEM. Το διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα Arduino SYS-STEM for Schools (Arduino SYS-STEM for Schools KA2 2019-1-ES01-KA201-064454) στοχεύει να παρέχει στους εκπαιδευτικούς - που απευθύνονται σε μαθητές ηλικίας 14-18 ετών - ανοιχτή πρόσβαση, ποιότητα και έτοιμο προς χρήση διδακτικό υλικό στην ηλεκτρονική και την ψηφιακή τεχνολογία. Πιο συγκεκριμένα με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να υλοποιήσουν μικρά project στο Arduino, μέσω πρόσβασης σε κοινόχρηστα απομακρυσμένα (remote) ArdLAB. Το ΕΛΜΕΠΑ συμμετέχει στο πρόγραμμα μέσω του εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών & Ευφυών Συστημάτων (ISCA Lab) του τμήματος ΗΜΜΥ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Γιώργο Παπαδουράκη. Στο ερευνητικό έργο εκτός απο το ΕΛΜΕΠΑ συμμετέχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα και εταιρείες από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Κροατία και την Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου https://sys-stem.eu/

Ημερομηνία: 
05/02/2021