Διαδικτυακή Ενημέρωση - Η μετάβαση των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων από την ανώτατη εκπαίδευση στην αγορά εργασίας: Ευκαιρίες Απασχόλησης & Εργασιακής Επανένταξης

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας ΕΛΜΕΠΑ σε συνεργασία με το Γραφείο Εργασίας ΕΚΟ ΟΑΕΔ Ηρακλείου διοργανώνουν την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 και Ώρα 13:00 -14:00, διαδικτυακή ενημέρωση με θέμα: 

“Η μετάβαση των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων από την ανώτατη εκπαίδευση στην αγορά εργασίας: Ευκαιρίες Απασχόλησης &  Εργασιακής Επανένταξης”.

Εισηγήτρια: Μαρία Τσιμητάκη, Εργασιακός Σύμβουλος – Αν. Προϊσταμένη Γραφείου Εργασίας ΕΚΟ ΟΑΕΔ Ηρακλείου. Θέματα που θα αναπτυχθούν:

  • Δράσεις του ΟΑΕΔ για την Εργασιακή Ένταξη & Επανένταξη των Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων
  • Προϋποθέσεις Ένταξης στο ειδικό πρόγραμμα 2.000 Νέων θέσεων Εργασίας του ΟΑΕΔ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι προπτυχιακοί / μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι απόφοιτοι του ΕΛΜΕΠΑ.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται εγγραφή εδώ:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSccK7i0btq…/viewform… 

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 100 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας και πριν την εκδήλωση, θα σας σταλεί η διεύθυνση Google Meet για να συμμετέχετε.

Πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://career.hmu.gr και τη σελ. fb https://www.facebook.com/HMU.CareerOffice του Γραφείου.

Ημερομηνία: 
09/04/2021