Σπουδές με υποτροφία στο Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής