Ανακήρυξη υποψηφίου για τις εκλογές ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 01-09-2021 έως 31-08-2023

Ανακήρυξη υποψηφίου για τις εκλογές ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από  01-09-2021 έως 31-08-2023

Ημερομηνία: 
04/06/2021