Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια της  εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του  Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Ημερομηνία: 
04/06/2021