ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ _ ΑΝΑΠΛΗΡ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΜΥ