Ανακήρυξη υποψηφίου για τις εκλογές ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 01-09-2021 έως 31-08-2024