Εκπροσώπηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψήφιων διδακτόρων στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2022

Εκπροσώπηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψήφιων διδακτόρων στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2022

Ημερομηνία: 
09/06/2021