Πρακτικό Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής της ΣΜΟΤ

Πρακτικό Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Ο.Δ.Ε.) εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής της Σχολής Μουσικής & Οπτοακουστικών Τεχνολογιών του ΕΛΜΕΠΑ

Ημερομηνία: 
10/06/2021
Συνημμένο: