ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στα Συλλογικά Όργανα της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών

του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και

Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)

στα Συλλογικά Όργανα της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας

του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

για το χρονικό διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2023

και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία: 
14/06/2021