«Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής για διενέργεια εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στα συλλογικά όργανα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου»

«Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής για διενέργεια εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στα συλλογικά όργανα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου»

Ημερομηνία: 
23/06/2021