Συγκρότηση τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής διενέργειας εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στα Συλλογικά Όργανα της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπ

Συγκρότηση τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής διενέργειας εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στα Συλλογικά Όργανα της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2023

Ημερομηνία: 
23/06/2021