Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού(Ε.Τ.Ε.Π.), στα Συλλογικά Όργανα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)στα Συλλογικά Όργανα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Ημερομηνία: 
24/06/2021