Ανακήρυξη υποψηφίων μελών ΕΤΕΠ στα όργανα της ΣΕΔΟ του ΕΛΜΕΠΑ