Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)με τους αναπληρωτές τους στα Συλλογικά Όργανα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)με τους αναπληρωτές τους στα Συλλογικά Όργανα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Ημερομηνία: 
02/07/2021