Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και των αναπληρωτών τους στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου

Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και των αναπληρωτών τους στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου

Ημερομηνία: 
08/07/2021