Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ         

To ΕΛΜΕΠΑ συμμετέχει στο Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έγκριση χρηματοδότησης του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής “Mediterranean Agrofood Competence Center (MACC)”, όπως ανακοίνωσαν σήμερα σε κοινή σύσκεψη οι εκπρόσωποι των φορέων που ανέλαβαν την πρωτοβουλία κατάθεσης της πρότασης στο ΕΠΑΝΕΚ.

To Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής MACC αποτελεί μια σύμπραξη 30 ιδιωτικών και 10 δημόσιων φορέων από τους τομείς της έρευνας, των επιχειρήσεων της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, του πρωτογενούς τομέα, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της συμβουλευτικής επιχειρήσεων.

Η μοναδική για τα τοπικά αλλά και εθνικά δεδομένα σύμπραξη φορέων, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από τη Δράση «Κέντρα Ικανοτήτων» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

Η κατάθεση της πρότασης αποτέλεσε μια κοινή πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, η οποία πλαισιώθηκε και υποστηρίχθηκε από τα τοπικά επιμελητήρια, την περιφέρεια Κρήτης, την τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και σημαντικές επιχειρήσεις από όλη τη χώρα.

Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει στη διασύνδεση των φορέων, αλλά και στη δημιουργία αγροδιατροφικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και ανταγωνιστικότητας.

Τόσο η μακροχρόνια εμπειρία των ερευνητικών ιδρυμάτων, όσο και η επιχειρησιακή ικανότητα των συμμετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, αναμένεται να συμβάλλουν στην επιτυχία του εγχειρήματος.

Στο μετοχικό σχήμα του MACC συμμετέχουν οι παρακάτω ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς με σημαντική προσφορά η κάθε μία στο χώρο της:

 1. Α.Ε.Σ. ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε
 2. Α.Ε.Σ. ΕΝΩΣΗ ΜΕΡΑΜΒΕΛΟΥ Α.Ε
 3. ΑΒΕΑ ΑΕ
 4. ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
 5. ΑΣΠΕΡΣΑ ΕΠΕ
 6. ΒΕΛΙΔΑΚΗΣ (GET3D)
 7. ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
 8. ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ Α.Ε.
 9. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ
 10. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ)
 11. ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 12. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 13. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
 14. ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ (ΧΑΡΟΥΠΟΜΥΛΟΣ) ΡΕΘΥΜΝΟ
 15. ΕΤΑΜ ΑΕ
 16. ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
 17. ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ
 18. ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 19. ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΠΟΙΟΤΗΤΑ PLUS
 20. ΚΡΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (KRIVEK)
 21. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ
 22. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΉΤΗΣ
 23. ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ Α.Ε - (INFOMEN GR)
 24. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ)
 25. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΡΉΤΗΣ
 26. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΉΤΗΣ
 27. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ
 28. ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
 29. AGROFILIA AE
 30. ALIKON ΧΗΜΙΚΑ
 31. AQUATIC BIOLOGICALS
 32. BEE CONSULTING
 33. CRETA CAROB
 34. CRETACHEM
 35. EL. RENIERIS & CO
 36. GEOSMART IKE
 37. HYLICON IKE
 38. NETMECHANICS ΕΠΕ
 39. ONMEDIA
 40. PROACTIVE AE

Άμεσα θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έναρξη υλοποίησης των προβλεπόμενων δράσεων του Κέντρου Ικανοτήτων.

Η δράση «Κέντρα Ικανοτήτων» χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία 2014-2020».

Πληροφορίες

Δρ. Μ. Καθαράκης, συντονιστής MACC

Τηλ: 2810302730,

mail: katharak@katartisi.gr  

Ημερομηνία: 
22/07/2021