4η τροποποίηση Συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου