Συγκρότηση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Αποφασίζουμε

Τη  συγκρότηση της Κοσμητείας  της  Σχολής Επιστημών Υγείας  του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ως εξής:

 1. Κοσμήτορας της Σχολής  ως Πρόεδρος
  1. Βασίλης Ζαφειρόπουλος,  Καθηγητής  του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας με αναπληρωτή τον Χρήστο Κλεισιάρη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής.
 1. Πρόεδροι Τμημάτων
  1. Κλεισιάρης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής,  Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής, με  αναπληρωτή τον  Κωνσταντινίδη Θεοχάρη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής.
  2. Παχουλάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών, Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, με αναπληρωτή τον Παναγιωτάκη Σπυρίδωνα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών.
  3. Μαρκάκης Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, με αναπληρωτή τον Φραγκιαδάκη Γεώργιο Α., Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας.
 1. Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.
  1. Τσικαλάκης Γεώργιος
 1. Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.
  1. Τζαγκαράκη Ελευθερία, με αναπληρώτρια  την Κυρμιζάκη Στυλιανή
 1. Εκπρόσωποι φοιτητών.

Παρά τη σχετική πρόσκληση από τον Κοσμήτορα δεν έχει γίνει η σχετική εκλογική διαδικασία ανάδειξης τους.

Ημερομηνία: 
03/09/2021