Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Eλληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου