Διαδικασία διακοπής φοίτησης φοιτητών/φοιτητριών προπτυχιακού κύκλου σπουδών, Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας