Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 στις 4/10/2021

Σας ενημερώνουμε ότι,  σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου στην αρ. πράξης  64/21.09.2021 συνεδρίασή της, η ημερομηνία έναρξης μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 μεταφέρθηκε από τις 27 Σεπτεμβρίου 2021 στις 04 Οκτωβρίου 2021.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2021-2022

 

Ημερομηνία: 
23/09/2021