Συνέντευξη του Καθ. Χρ. Φλώρου στο περιοδικό «ΚΡΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»

Συνέντευξη του Αντιπρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κ. Χρήστου Φλώρου στο περιοδικό «ΚΡΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ», με τίτλο «Οικονομικές επιπτώσεις του COVID-19 στην Κρήτη». 

Οι επιχειρήσεις της Κρήτης επιθυμούν να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο μέσω επενδύσεων, σε σχέση με την ψηφιακή οικονομία και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Είναι ενθαρρυντικό ότι δεν συνδέουν την ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησης με μείωση του υφιστάμενου προσωπικού τους. Αντιθέτως, το 85% των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην έρευνα θεωρούν ότι το προσωπικό θα πρέπει να παραμείνει είτε ακόμα να αυξηθεί, τονίζει ο Δρ. Χρήστος Φλώρος Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στο περιοδικό «Κρητών Επιχειρείν».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ.

Ημερομηνία: 
13/01/2022