Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου