Πρόσκληση για Διεξαγωγή Μεταδιδακτορικού Ερευνητικού Έργου

Η πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε  Επιστήμονες για τη Διεξαγωγή Μεταδιδακτορικού Ερευνητικού Έργου στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://www.hmu.gr/el/proclamations/17120.

 

Ημερομηνία: 
04/05/2022