Η κινητή μονάδα ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στο ΕΛΜΕΠΑ την Δευτέρα 16 Μαΐου

Στον χώρο του Γραφείου Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης του ΕΛΜΕΠΑ θα βρίσκεται η κινητή μονάδα ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, την Δευτέρα 16 Μαΐου, 12-3 μ.μ., αντί της προγραμματισμένης 17 Μαΐου.

Η κινητή μονάδα προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής και κινητοποίησης, σχετικά με ζητήματα εξάρτησης από παράνομες ή νόμιμες ουσίες και εξαρτητικές συμπεριφορές, που σχετίζονται με την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο, καθώς και ενημέρωση για τις δράσεις του ΚΕΘΕΑ, προς όλα τα μέλη της κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ (φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, Ε.Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π και διοικητικό προσωπικό).

Ενθαρρύνουμε τα μέλη της κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ να αξιοποιήσουν την σημαντική αυτή συνέργεια μεταξύ του ιδρύματος και της κινητής μονάδας, απευθύνοντας στα στελέχη της μονάδας τους σχετικούς προβληματισμούς τους, ώστε να λάβουν εξειδικευμένη και εξατομικευμένη ενημέρωση στο θέμα των εξαρτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης (2810379539, kesypsy@hmu.gr).
Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας.

Ημερομηνία: 
13/05/2022