Ειδήσεις

Τίτλος Ημερομηνία
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 9597/09.09.2021 22/10/2021
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 9951/16.09.2021 22/10/2021
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 10090/21.09.2021 21/10/2021
Φοιτητής του ΕΛΜΕΠΑ σε πείραμα εκτόξευσης πυραύλου 21/10/2021
Δωρεάν Μετακίνηση ΑμεΑ Φοιτητών (Σχολές Ηρακλείου) 20/10/2021
"ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ-Πρόσκληση σε ημερίδα για την Ημέρα Ενέργειας- EUSEW21 25/10/2021
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 8805/06.08.2021 19/10/2021
Υπηρεσίες εκπαιδευτικής υποστήριξης για τους φοιτητές ΕΛΜΕΠΑ 19/10/2021
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 9122/30.08.2021 18/10/2021
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 8771/05.08.2021 15/10/2021

Σελίδες

Εγγραφή στο Ειδήσεις