Ειδήσεις

Τίτλος Ημερομηνία
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας του «Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θητεία τριών (3) ετών, ήτοι από 01.09.2022 έ 25/05/2022
WEBINAR: Βιογραφικό Σημείωμα EUROPASS 25/05/2022
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚ 24/05/2022
“Study in Crete" 24/05/2022
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 24/05/2022
9η Τροποποίηση Συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ 24/05/2022
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4698/05.04.2022 23/05/2022
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 3757/18.03.2022 23/05/2022
Π.Μ.Σ. “Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού” 23/05/2022
Πρόσκληση ΕΑΔΙΠ: Χρηματοδότηση 3 Εταιρειών-Συνεργατών 20/05/2022

Σελίδες

Εγγραφή στο Ειδήσεις