Ειδήσεις

Τίτλος Ημερομηνία
Εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διακριθέντων σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς 25/09/2020
1η Τροποποίηση Συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 25/09/2020
Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδ. έτος 2020-2021 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών 25/09/2020
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 7620/17.08.2020 23/09/2020
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 6452/16.07.2020 23/09/2020
Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 23/09/2020
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 5955_06.07.2020 21/09/2020
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 7409/06.08.2020 21/09/2020
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 6088/08.07.2020 21/09/2020
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 7406/06.08.2020 21/09/2020

Σελίδες

Εγγραφή στο Ειδήσεις